VIP 18:13 Autor:Alo.rs / tv.alo.rs

Sara Jo poručila Bubi Koreliju: Pe.is ti je manji od ćevapa!

Sara Jo poručila Bubi Koreliju: Pe*is ti je manji od ćevapa!